Stawki opłat za wędkowanie w 2023 roku

angler-1585035_1920

Opłat za wędkowanie można dokonać przez CAŁY ROK w naszym sklepie w SANOKU, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00. Ponadto, w weekend majowy oraz od ostatniego tygodnia czerwca do końca sierpnia czynny jest nasz sklep w POLAŃCZYKU, gdzie również można wnieść opłatę.

SKŁADKI ZA WĘDKOWANIE
(na ochronę i zagospodarowanie wód)

W OKRĘGU PZW KROSNO W 2023 roku

https://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/248494/63/uchwala_skladki_na_2023_rok

Uchwała nr 4/12/2022

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie reasumpcji uchwały Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/09/2022 z dnia 28 września 2022 r. dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2023 r.

Zgodnie z § 47 pkt.8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2023:

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody   4600   –  zł,

Niezrzeszeni:

Opłata roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody    8700  –  zł,

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń – Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – niepełna na wszystkie wymienione wody – 300 zł,

b.  – niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich – 240 zł,

c.   – niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 220 zł

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.           członkowie PZW odznaczeni „srebrną odznaką PZW” są uprawnieni do 25% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.           członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW”, osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

c.           zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 17 do 24 lat po okazaniu aktualnej legitymacji, -50 %

d.           odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do 75% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

e.           Członkowie honorowi PZW są zwolnieni ze składki na ochroną i zagospodarowanie wód,

f.            składka roczna dla członka – uczestnika niepełna – 50 zł na wszystkie wymienione w §2 wody, wpisowe członka – uczestnika – 30 zł,

g.           opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

składki okresowe:

·    1 dzień na wodach górskich – 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich – 120 zł

·    7 dni na wodach górskich – 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych – 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych – 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych – 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 80 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

1.       Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 650 zł (wody górskie i nizinne),

2.       roczna niepełna 550 zł –  na wody nizinne,

3.       roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trollingową i ze środków pływających – 500 zł.

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

§ 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

https://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/248494/63/uchwala_skladki_na_2023_rok

§ 6

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 7

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

· roczna              – 2000 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa     –   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych   –   150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych  –   3500 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska San.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu i przesłania do ZG PZW.

źródło: PZW Okręg Krosno