Pozwolenia, opłaty za wędkowanie

 Opłat za wędkowanie można dokonać przez CAŁY ROK w naszym sklepie w SANOKU, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00. Ponadto, od ostatniego tygodnia czerwca do końca sierpnia czynny jest nasz sklep w POLAŃCZYKU, gdzie również można wnieść opłatę.

SKŁADKI ZA WĘDKOWANIE
(na ochronę i zagospodarowanie wód)

W OKRĘGU PZW KROSNO W 2023 roku

https://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/248494/63/uchwala_skladki_na_2023_rok

Uchwała nr 4/12/2022

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie reasumpcji uchwały Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/09/2022 z dnia 28 września 2022 r. dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2023 r.

Zgodnie z § 47 pkt.8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2023:

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody   4600   –  zł,

Niezrzeszeni:

Opłata roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody    8700  –  zł,

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń – Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – niepełna na wszystkie wymienione wody – 300 zł,

b.  – niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich – 240 zł,

c.   – niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 220 zł

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.           członkowie PZW odznaczeni „srebrną odznaką PZW” są uprawnieni do 25% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.           członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW”, osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

c.           zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 17 do 24 lat po okazaniu aktualnej legitymacji, -50 %

d.           odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do 75% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

e.           Członkowie honorowi PZW są zwolnieni ze składki na ochroną i zagospodarowanie wód,

f.            składka roczna dla członka – uczestnika niepełna – 50 zł na wszystkie wymienione w §2 wody, wpisowe członka – uczestnika – 30 zł,

g.           opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

składki okresowe:

·    1 dzień na wodach górskich – 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich – 120 zł

·    7 dni na wodach górskich – 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych – 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych – 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych – 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 80 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

1.       Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 650 zł (wody górskie i nizinne),

2.       roczna niepełna 550 zł –  na wody nizinne,

3.       roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trollingową i ze środków pływających – 500 zł.

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

§ 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

https://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/248494/63/uchwala_skladki_na_2023_rok

§ 6

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 7

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

· roczna              – 2000 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa     –   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych   –   150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych  –   3500 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska San.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu i przesłania do ZG PZW.


SKŁADKI ZA WĘDKOWANIE
(na ochronę i zagospodarowanie wód)

W OKRĘGU PZW KROSNO W 2022 roku

https://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/229296/63/uchwala_skladki_i_zasady_wedkowania_na_2022_rok

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/10/2021 z dnia 19 października 2021 r. dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2022 r.

Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW  Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody      – 3610 zł,

Niezrzeszeni:

Opłata roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody      – 6810 zł,

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń – Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – niepełna na wszystkie wymienione wody – 240 zł,

b.  – niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich – 190 zł,

c.   – niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 170 zł

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności.

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika niepełna – 50 zł na wszystkie wymienione w &2 wody,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe:

·    1 dzień na wodach górskich – 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich – 120 zł

·    7 dni na wodach górskich – 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych – 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych – 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych – 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te muszą być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 440 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 350 zł –  na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 310 zł.

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

§ 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

Składka uzupełniająca roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd – 150 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       – 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        – 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      – 130 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      – 150 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    – 120 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   – 130 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     – 80 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     – 130 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 250 zł/20 dni, 150 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    – 75 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     – 80 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    – 280 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     – 190 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   – 190 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    – 190 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   – 250 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    – 190 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    – 190 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     – 150 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     – 190 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 470 zł /20 dni, 280 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  – 140 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  – 150 zł.

§ 6

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  – 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 30 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  – 16 zł,

·        na zbiorniki w Polance  – 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   – 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  – 20 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  – 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 16 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 25 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   – 20 zł.

§ 7

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  – 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 50 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  – 30 zł,

·        na zbiorniki w Polance  – 30 zł,

·        na zbiornik w Dukli   – 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  – 40 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  – 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 30 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 40 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   – 35 zł.

§ 8

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 9

Wędkarze korzystający z porozumienia z okręgami Rzeszów i Przemyśl opłacają koszty wydania zezwolenia wysokości 5 zł.

§ 10

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

· roczna              – 1900 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa     –   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych   –   150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych  –   3500 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska San.

§ 11

1.       Wniesienie składki rocznej niepełnej na łowiska obwodów rybackich upoważnia wędkarza do połowu:

a.       na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b.       na wodach nizinnych.

2.       Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3.       Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma
Zezwolenie na Połów wraz z rejestrami połowu
– na wody górskie –  z limitem 40 dni,
– na wody nizinne – bez limitu dni.

Zezwolenie wraz z rejestrami połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego
wydania zostanie  odnotowany przez wydającego zezwolenie w kartach/arkuszach rozliczeniowych
jak i w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru zezwolenia,

4.      Po wykorzystaniu składki rocznej na wody górskie, limitowanej 40 dniami wędkowania wędkarz może wykupić  składkę okresową. Po wykorzystaniu wszystkich rubryk rejestr na wody nizinne wędkarz otrzyma rejestr uzupełniający który odnotowany zostanie  w legitymacji członkowskiej,

5.       Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6.       Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7.       Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8.       Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

9.       W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa celem wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych.

10.     Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

11.     Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk poza obwodami rybackimi, po wniesieniu składki okresowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie do wykupienia na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską.

Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie oraz paszport lub dowód tożsamości.


SKŁADKI ZA WĘDKOWANIE
(na ochronę i zagospodarowanie wód)

W OKRĘGU PZW KROSNO W 2021 roku

http://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/wiadomosci/212658/63/uchwala_nr_1102020__skladki_na_2021_rok

Składka pełna wody górskie i nizinne:
Roczna – 230 zł

Składka wody górskie okresowa:
7 dni – 180 zł
3 dni – 120 zł
1 dzień – 50 zł
Uczestnik pełna – 50 zł

Składka niepełna wody nizinne:
Roczna – 160 zł
Roczna z łódką i trolingiem – 180 zł

Składka wody nizinne okresowa:
7 dni – 140 zł
3 dni – 90 zł
1 dzień – 40 zł
Składka uzupełniająca do składki pełnej – 70zł

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych i obcokrajowców:

Składka pełna wody górskie i nizinne:
Roczna – 580 zł

Składka wody górskie okresowa:
7 dni – 250 zł
3 dni – 150 zł
1 dzień – 100 zł

Składka niepełna wody nizinne dla niezrzeszonych i obcokrajowców:

Roczna z łódką i trolingiem – 340 zł
Roczna bez łódki i trolingu – 300 zł
7 dni – 200 zł
3 dni – 130 zł
1 dzień – 70 zł

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

  • Członkowie odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami – zwolnieni ze składek.
  • Członkowie odznaczeni „złotą i srebrną odznaką PZW, członkowie powyżej 65 lat mężczyźni/ 60 lat kobiety oraz młodzież ucząca się od 16-24 lat – 50% składki rocznej.
  • Przy składkach okresowych (dniówki), uzupełniającej do pełnej nie stosuje się ulg i zwolnień.
  • Członkowie uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.

Uchwała nr 4/12/2019 – składki i zasady wędkowania na 2020 rok

Uchwała nr 4/12/2019 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 1/09/2019

Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uwzględniając zalecenia ZG PZW w sprawie realizacji uchwały nr 176/9/2019 postanawia:

Zmienić treść uchwały na 1/09/2019 w ten sposób że:

§1

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń – Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

Członkowie PZW:

Składka roczna:

a.    – pełna na wszystkie wymienione wody      – 230 zł,

b.    – niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich – 180 zł,

c.  niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł

§ 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 50 zł na wszystkie wymienione w &1 wody,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe:

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  1 dzień na wodach górskich – 50 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich – 120 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich – 180 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych – 40 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych – 90 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych – 140 zł,

Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

§ 3

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych w roku 2020 wynoszą:

Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340 zł –  na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 300 zł.

Opłaty dzienne:

1.     opłata wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł

2.     opłata wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł

3.     opłata wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł

4.     opłata wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

5.     opłata wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł

6.     opłata wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

§ 4

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mogą uiszczać dopłaty uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi do składki Okręgu PZW Krosno pełnej lub niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd – 140 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       – 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        – 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      – 120 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      – 120 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    – 100 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   – 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     – 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     – 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    – 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     – 50 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    – 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     – 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   – 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    – 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   – 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    – 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    – 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     – 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     – 500 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  – 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  – 400 zł.

§ 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  – 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 25 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  – 15 zł,

·        na zbiorniki w Polance  – 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   – 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  – 15 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  – 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 15 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 15 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   – 15 zł.

§ 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  – 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  – 28zł,

·        na zbiorniki w Polance  – 28 zł,

·        na zbiornik w Dukli   – 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  – 28 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  – 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 28 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 28 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   – 28 zł.

§ 7

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk.

Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 8

III. Składka na łowisko specjalne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

·         roczna              – 1900 zł,

·         jednodniowa     –   100 zł.

·         Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  –   150 zł.

·         Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  –   3500 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

§ 9

1.     Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:

a.     na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b.     na wodach nizinnych.

2.     Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3.     Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

4.     Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

5.     Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6.     Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7.     Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8.     Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

9.     W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

10.   Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

11.   Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

§ 10

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1.     Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).

2.     Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 zakaz zabierania złowionych lipieni. Wprowadza się czasowy obręb ochronny na rzece San m. Liszna od 1 grudnia do 28 lutego.

3.     Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.

4.     Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).

5.     Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

6.     Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

7.     Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

8.     Obowiązuje miesięczny limit połowu brzany, sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. wymienionych gatunków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.

9.     Wprowadza się dzienny limit połowu świnki i okonia w ilości do 5 sztuk oraz leszcza do 10 szt.. Wprowadza się roczny limit połowu głowacicy w ilości 1 szt. Wprowadza się wymiar ochronny płoci do 15 cm, leszcza do 25 cm, pstrąga potokowego w zlewni rzeki San do 30 cm.

10.   Wprowadza się zakaz połowu metodą trollingową na wodach górskich  w ciągu całego roku oraz zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1-01 do 31-05.

11.   Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

12.   Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzece Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

13.   Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW

Uchwała nr 1/10/2017
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13-10-2017 r.
w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r.

I. Wody ogólnodostępne:

Członkowie PZW:

·        Składka roczna:

podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie – 220 zł,
niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 160 zł

·        Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,
b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę         i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,
c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·        Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 70 zł,  niepełna na wody nizinne – 60 zł.,
·        Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień wodach górskich – 50 zł,
·        Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień wodach nizinnych – 40 zł,

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2018 wynoszą:

wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   130 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy I   – 100 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy II   – 100 zł,
·        na stawy Sanok Sosenki  – 100 zł,
·        na zbiorniki w Rzepedzi  – 110 zł,
·        na zbiornik w Jedliczu – 80 zł,
·        na zbiornik w Dukli     – 100 zł,
·        na zbiornik w Haczowie  – 70 zł,
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 100 zł,
·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki  – 50 zł,
·        na zbiornik w Cisnej   – 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 30 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 20 zł,
·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 20 zł,
·        na stawy Sanok Sosenki  – 20 zł,
·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 20 zł,
·        na zbiornik w Jedliczu  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Polance  – 14 zł,
·        na zbiornik w Dukli   – 20 zł,
·        na zbiornik w Haczowie  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 25 zł,
·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 14 zł,
·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 14 zł,
·        na zbiornik w Cisnej   – 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:
roczna          – 1800 zł,
jednodniowa    –  90 zł.
jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  –   100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
– na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
– na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.
Uchwała nr   1/10/2016
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 24-10-2016 r.
w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 r.

I. Wody ogólnodostępne:
Członkowie PZW:

·         Składka roczna:

– podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie – 210 zł,
– niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 150 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,

c.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 60 zł,  niepełna na wody nizinne – 50 zł.

Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do    wędkowania na wodach  nizinnych w całym kraju,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień wodach górskich – 40 zł,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień wodach nizinnych – 30 zł,

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2017 wynoszą:

– wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
– wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

II. Składki na łowiska specjalne.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   – 130 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy I      – 100 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy II      – 100 zł,
·         na stawy Sanok Sosenki      – 100 zł,
·         na zbiorniki w Rzepedzi     – 100 zł,
·         na zbiornik w Jedliczu     – 80 zł,
·         na zbiornik w Dukli       – 100 zł,
·         na zbiornik w Haczowie        – 70 zł,
·         na zbiorniki w Temeszowie      – 100 zł,
·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki      – 50 zł,
·         na zbiornik w Cisnej       – 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    – 30 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy I       – 20 zł,
·         na zbiorniki w Hłomczy II       – 20 zł,
·         na stawy Sanok Sosenki      – 20 zł,
·         na zbiorniki w Rzepedzi    – 20 zł,
·         na zbiornik w Jedliczu       – 14 zł,
·         na zbiorniki w Polance     – 14 zł,
·         na zbiornik w Dukli      – 20 zł,
·         na zbiornik w Haczowie      – 14 zł,
·         na zbiorniki w Temeszowie     – 25 zł,
·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki       – 14 zł,
·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce      – 14 zł,
·         na zbiorniki w Bartoszowie     – 14 zł,
·         na zbiornik w Cisnej     – 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

– roczna      – 1800 zł,
– jednodniowa        – 90 zł.
– Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych   – 100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
a. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
b. na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.
Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty.
Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej.


Uchwała nr 1/11/2015
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 r.

I. Wody ogólnodostępne:

Członkowie PZW:

·         Składka roczna:

podstawowa pełna – 210 zł,
ulgowa na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 150 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i wpisowego,

c.        członkowie innych okręgów korzystają z ulg na podstawie uchwały ZG PZW nr 105/2015

d.       członkowie okręgów Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Krosno odznaczeni odznaką srebrną, złotą  i złotą z wieńcami PZW mogą wędkować na terenie wymienionych okręgów na wodach nizinnych obwodów rybackich po wniesieniu odpowiedniej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu, zezwolenia i rejestry połowów odbierane są w okręgach na terenie których dokonywany jest połów ryb,

e.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 60 zł,  wody nizinne – 50 zł.

Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach

nizinnych w całym kraju,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich – 40 zł,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych – 30 zł,

Przy składkach okręgowych jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

·         W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2016 wynoszą:

wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

Zezwolenia tego typu, można nabyć wyłącznie w siedzibie PZW – Okręg Krosno i oraz w naszym sklepie.

II. Składki na łowiska specjalne.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                      – 130 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I                                                 – 100 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II                                                – 100 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki                                                  – 100 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi                                                    – 100 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu                                                         – 80 zł,

·         na zbiornik w Dukli                                                            – 100 zł,

·         na zbiornik w Haczowie                                                      – 50 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie                                              – 100 zł,

·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki                                          – 50 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie                                                    – 50 zł,

·         na zbiornik w Cisnej                                                           – 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd                         – 30 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I                                                    – 20 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II                                                    – 20 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki                                                    – 20 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi                                                      – 20 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu                                                         – 12 zł,

·         na zbiorniki w Polance                                                        – 12 zł,

·         na zbiornik w Dukli                                                              – 20 zł,

·         na zbiornik w Haczowie                                                      – 12 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie                                                – 25 zł,

·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki                                       – 12 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie                                                   – 12 zł,

·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce                                     – 12 zł,

·         na zbiorniki w Bartoszowie                                                 – 12 zł,

·         na zbiornik w Cisnej                                                          – 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW wykupujący składkę roczną na łowiska w Kołach  muszą posiadać składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

roczna                                                                                  – 1800 zł,
jednodniowa                                                                          –     90 zł.
Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych                         –   100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
na wodach nizinnych.
Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.


Uchwała nr  2/11/2015
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1.     Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 10 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).

2.     Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 zakaz zabierania złowionych lipieni.

3.     Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.

4.     Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

5.     Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

6.     Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

7.     Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

8.     Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.

9.     Wprowadza się dzienny limit połowu świnki w ilości do 5 sztuk.

10. Wprowadza się zakaz połowu metodą trollingową na zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1-01 do 31-05.

11. Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

12. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

13. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp..

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

źródło: Okręg PZW Krosno