Duże zniżki w opłatach za wędkowanie na Solinie! Zobacz zmiany w cenniku

mirroring-2878526_1920

Na tę wiadomość wędkujący na Jeziorze Solińskim czekali od lat! PZW wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy i wprowadził możliwość wykupienia licencji na trzy dni i na tydzień w bardzo atrakcyjnych cenach. Teraz, decydując się na opłatę okresową, można sporo zaoszczędzić. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Najważniejsze zmiany:

Wody nizinne
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych – 40 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych – 90 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych – 140 zł

Wody górskie
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień na wodach górskich – 50 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich – 120 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich – 180 zł

·   Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 70 złniepełna na wody nizinne – 60 zł.

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

UCHWAŁA

Realizując zalecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia treść uchwały nr 1/10/2017 w ten sposób, że treść uchwały po punkcie „C” otrzymuje brzmienie jak poniżej

Uchwała nr 3/02/2018Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13-02-2018 r. w sprawie zmiany uchwały ZO nr 1/10/2017  z dnia 13-10-2017 r. dotyczącej wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r.

I. Wody ogólnodostępne:

Członkowie PZW:

Składka roczna:

podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie – 220 zł,
niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich – 160 zł

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,

c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·   Składka roczna dla członka – uczestnika pełna – 70 zł,  niepełna na wody nizinne – 60 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień na wodach górskich – 50 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich – 120 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich – 180 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych – 40 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych – 90 zł
·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych – 140 zł

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2018 wynoszą:

Opłata roczna na wszystkie obwody rybackie wynosi 580 zł

Opłaty dzienne:

wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 90 zł
wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł
wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł
wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł
wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł
wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   130 zł
·        na zbiorniki w Hłomczy I   – 100 zł
·        na zbiorniki w Hłomczy II   – 100 zł
·        na stawy Sanok Sosenki  – 100 zł
·        na zbiorniki w Rzepedzi  – 110 zł
·        na zbiornik w Jedliczu – 80 zł
·        na zbiornik w Dukli     – 100 zł
·        na zbiornik w Haczowie  – 70 zł
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 100 zł
·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki  – 50 zł
·        na zbiornik w Cisnej   – 50 zł

Składka jednodniowa członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  – 30 zł
·        na zbiorniki w Hłomczy I  – 20 zł
·        na zbiorniki w Hłomczy II  – 20 zł
·        na stawy Sanok Sosenki  – 20 zł
·        na zbiorniki w Rzepedzi   – 20 zł
·        na zbiornik w Jedliczu  – 14 zł
·        na zbiorniki w Polance  – 14 zł
·        na zbiornik w Dukli   – 20 zł
·        na zbiornik w Haczowie  – 14 zł
·        na zbiorniki w Temeszowie  – 25 zł
·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  – 14 zł
·        na zbiorniki w Bartoszowie  – 14 zł
·        na zbiornik w Cisnej   – 15 zł

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

roczna          – 1800 zł,
jednodniowa    –  90 zł.
Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  –   100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

1.Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrezszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

źródło: Okręg PZW Krosno

angler-2926364_1920

foto: pixabay.com